Technologie

Návrhem a zpracováním správného technologického postupu přepravy se dá ušetřit mnoho zbytečné práce při vlastní přepravě. Například pouhou změnou posloupnosti některých operací je možné šetřit velké množství času. A čas jsou peníze.