Naše služby

Ve spolupráci s naší společností lze přepravit jakékoliv zboží a materiál v libovolných hmotnostních objemech (u sypkých hmot od 100t a více) a na libovolné vzdálenosti. Naše specializace je zejména:

Hromadné substráty

Přeprava uhlí – z dolů k zákazníkům v množství statisíců tun, ušetřeno miliony kilometrů jízdy kamiónů, ušetřeno miliony tun CO2,které stačí na dýchání desetitisíců lidem.

Dále realizujeme přepravu písku, štěrku a dalších stavebních materiálů.

Přeprava biomasy i specifických parametrů ze zemí EU k využití v ČR – využití kombinované lodní a železniční dopravy do meziskladu, odkud jsou na krátkou vzdálenost zákazníci zásobováni již po silnici. Ušetřeno statisíce kilometrů jízdy kamiónů.

Nadrozměrné přepravy

Přeprava kolové techniky – omezení počtu nadrozměrných přeprav  na silnicích v množství desetitisíců kilometrů. Tyto soupravy se pohybují většinou nízkou rychlostí a v některých úsecích vyžadují významná dopravní omezení.

Různé konstrukce – mostní kontrukce, betonové a kovové konstrukce a jiné.

Vlečky

Hlavním bodem naší činnosti jsou koncové logistické služby: nakládka a vykládka vozů, skladování materiálu, vlečkové služby, manipulace s vagony.

 1. Nakládka a vykládka vozů 
  • ve vybraných lokalitách zajistíme nakládku a vykládku železničních vozidel, překládku vlak/auto a dodej až „do domu“
  • v ostatních lokalitách zajistíme kooperaci s příslušnými firmami, které jsou schopny tyto služby provést
 2. Vlečkové služby
  • při dlouhodobé spolupráci zajistíme v plném rozsahu provoz na příslušných železničních vlečkách včetně dodání vlastního technického zázemí (lokomotivy, vagony apod.)
  • u jednorázových zakázek zajistíme přístup na příslušné vlečky a zorganizujeme koordinaci provozu na nich
 3. Skladování materiálu
  • na námi provozovaných vlečkách zajistíme u dlouhodobých zakázek skladování materiálu a postupný rozvoz do potřebných lokalit dle potřeb zákazníka
  • u jednorázových zakázek zprostředkujeme skladování s majiteli/provozovateli příslušných vleček popřípadě na veřejných prostranstvích železničních stanic
 4. Manipulace s vagony
  • u ucelených souprav zajistíme posun a rozřazování vagonů, u vykládacích míst zajistíme posun vozů k vykládacím místům

Odpady

V současné době se zabýváme problematikou odpadů a jejich přepravou pomocí železniční dopravy a to i těch nebezpečných. Na vybraných vlečkách v naší správě zajistíme skladování, třídění a přepravu roztříděného odpadu do zpracovatelských závodů.