Ostatní

Po dobu své existence jsme v menším množství přepravovali i stavební materiály, písek, brambory, osobní auta, různé paletované zboží, železniční vozidla, různou vojenskou techniku a zařízení, železniční techniku a materiál, jeřáby, aj..