Odpady

V současné době se zabýváme problematikou odpadů a jejich přepravou pomocí železniční dopravy a to i těch nebezpečných. Na vybraných vlečkách v naší správě zajistíme skladování, třídění a přepravu roztříděného odpadu do zpracovatelských závodů.