Hromadné substráty

Přeprava uhlí – z dolů k zákazníkům v množství statisíců tun, ušetřeno miliony kilometrů jízdy kamiónů, ušetřeno miliony tun CO2,které stačí na dýchání desetitisíců lidem.

Dále realizujeme přepravu písku, štěrku a dalších stavebních materiálů.

Přeprava biomasy i specifických parametrů ze zemí EU k využití v ČR – využití kombinované lodní a železniční dopravy do meziskladu, odkud jsou na krátkou vzdálenost zákazníci zásobováni již po silnici. Ušetřeno statisíce kilometrů jízdy kamiónů.